Prodeje z insolvencí

Prodej nemovitostí - areál v k.ú. Budišov nad Budišovkou, okres Opava

alt

 Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané na LV č. 125, k.ú. Budišov nad Budišovkou, okres Opava  jako:

 • průmyslový objekt čp. 484 Budišov nad Budišovkou na pozemku parc. č. St. 563,
 • jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. St. 1080,
 • pozemek parc. č. St. 563, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3.683 m2,
 • pozemek parc. č. St. 926, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 239 m2,
 • pozemek parc. č. St. 1080, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2,
 • pozemek parc. č. 2369/2, zahrada o výměře 221 m2;

 

 Prodej nemovitostí v k.ú. Budišov nad Budišovkou

 alt

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti - bytovou jednotku s podílem na společných částech domu a pozemku - zapsané na LV č. 1114  a 1130, k.ú. a obec Budišov nad Budišovkou, okres Opava, jako:

 • bytová jednotka č. 692/1 v budově čp. 692 Budišov nad Budišovkou, na pozemku parc. č. St. 126/4
 • spoluvlastnický podíl ve výši 1129/10000 na společných částech domu čp. 692 a na pozemku parc. č. St. 126/4, zast. plocha a nádvoří 

Další informace u Realitní kanceláře STING, paní Straková, tel. 773 772 007, případně v insolvenčním rejstříku pod sp. zn. KSOS 8 INS 29886/2012.

Prodáno bude nejvýhodnější nabídce.

Prodej nemovitostí v k.ú. Svobodné Heřmanice

alt

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané na LV č. 343, k.ú. a obec Svobodné Heřmanice, okres Bruntál, jako:

 • rodinný dům čp. 25 Svobodné Heřmanice na pozemku parc. č. St. 95/3
 • pozemek parc. č. St. 95/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 321 m2

Další informace u Realitní kanceláře STING, paní Straková, tel. 773 772 007, případně v insolvenčním rejstříku pod sp. zn. KSOS 31 INS 26443/2013.

Prodáno bude nejvýhodnější nabídce.

 

Prodej nemovitostí - pozemků v k.ú. Malé Heraltice, okres Opava

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané na LV č. 178, k.ú. Malé Heraltice, obec Velké Heraltice, okres Opava  jako:

 

 • pozemek parc. č. St. 34, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 365 m2, na pozemku stojí stavba čp. 28, jiného vlastníka (LV č. 150)
 • pozemek parc. č. 1065, jiná plocha o výměře 870 m2;

Stavba stojící na pozemku parc. č. St. 34 je sepsána do majetkové podstaty jiného dlužníka, jehož insolvenční řízení je vedeno pod sp. zn. KSOS 22 INS 26922/2013. Nabídky na odkoupení pozemků je možné zasílat na adresu kanceláře ins. správce FOLTAN a spol., Ostrožná 233/40, 746 01  Opava ke sp. zn. KSOS 37 INS 33316/2014 - pozemky Malé Heraltice.

Prodáno bude nejvýhodnější nabídce.

  

Prodej nemovitostí - areál v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, okres Kutná Hora

 Snímek 640x453

 

 Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané na LV č. 11108, k.ú. Sedlec u Kutné Hory, okres Kutná Hora jako:

 

 • pozemek parc. č. 761/3, ostatní plocha o výměře 17.156 m2,
 • pozemek parc. č. 761/19, zast. plocha a nádvoří o výměře 37 m2, jehož součástí je stavba: Sedlec, čp. 435, obč. vyb., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/19,
 • pozemek parc. č. 761/20, zast. plocha a nádvoří o výměře 516 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/20,
 • pozemek parc. č. 761/21, zast. plocha a nádvoří o výměře 3.353 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/21,
 • pozemek parc. č. 761/22, zast. plocha a nádvoří o výměře 485 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/22,
 • pozemek parc. č. 761/23, zast. plocha a nádvoří o výměře 82 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/23,
 • pozemek parc. č. 761/24, zast. plocha a nádvoří o výměře 23 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/24,
 • pozemek parc. č. 761/25, zast. plocha a nádvoří o výměře 44 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/25,
 • pozemek parc. č. 761/26, ostatní plocha o výměře 544 m2,
 • pozemek parc. č. 761/27, ostatní plocha o výměře 1.609 m2,
 • pozemek parc. č. 761/28, ostatní plocha o výměře 4.538 m2,
 • pozemek parc. č. 761/29, ostatní plocha o výměře 550 m2,
 • pozemek parc. č. 761/30, zast. plocha a nádvoří o výměře 612 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/30,
 • pozemek parc. č. 761/35, zast. plocha a nádvoří o výměře 70 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/35,
 • pozemek parc. č. 761/36, zast. plocha a nádvoří o výměře 70 m2,
 • stavba bez čp/če techn. vyb. na pozemku parc. č. 761/36;

  

Další informace u Realitní kanceláře STING, paní Straková, tel. 773 772 007, případně v insolvenčním rejstříku pod sp. zn. KSOS 33 INS 33591/2014. 

Prodáno bude nejvýhodnější nabídce.

 

 

V měsíci říjnu 2010 probíhá výplata konečné částky dle rozvrhového usnesení. V textu poukázky je uvedeno: "ROZVRH PF VIVA č. přihlášky."

PENZIJNí­ FOND VIVA - konkurz

Naše společnost byla ustanovena správcem konkurzní podstaty Penzijního fondu Viva a.s. v likvidaci. Pro více infromací klikněte prosím na odkaz níže.

http://www.foltan.cz/viva