Ing. Hofferková Irena

Vzdělání
Ekonomická fakulta Vysoká škola báňská –Technická univerzita

Praxe
Ekonom Okresního výboru ČSTV
Daňový poradce

Zaměření
Daňové poradenství, zpracování daňových přiznání