Prodej nemovitostí v k.ú. Svobodné Heřmanice

alt

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané na LV č. 343, k.ú. a obec Svobodné Heřmanice, okres Bruntál, jako:
 • rodinný dům čp. 25 Svobodné Heřmanice na pozemku parc. č. St. 95/3
 • pozemek parc. č. St. 95/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 321 m2
Další informace u Realitní kanceláře STING, paní Straková, tel. 773 772 007, případně v insolvenčním rejstříku pod sp. zn. KSOS 31 INS 26443/2013.
Prodáno bude nejvýhodnější nabídce. 

 

Prodej nemovitostí - pozemků v k.ú. Malé Heraltice, okres Opava

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané na LV č. 178, k.ú. Malé Heraltice, obec Velké Heraltice, okres Opava jako:
 • pozemek parc. č. St. 34, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 365 m2, na pozemku stojí stavba čp. 28, jiného vlastníka (LV č. 150)
 • pozemek parc. č. 1065, jiná plocha o výměře 870 m2;
Stavba stojící na pozemku parc. č. St. 34 je sepsána do majetkové podstaty jiného dlužníka, jehož insolvenční řízení je vedeno pod sp. zn. KSOS 22 INS 26922/2013. Nabídky na odkoupení pozemků je možné zasílat na adresu kanceláře ins. správce FOLTAN a spol., Ostrožná 233/40, 746 01 Opava ke sp. zn. KSOS 37 INS 33316/2014 - pozemky Malé Heraltice.
Prodáno bude nejvýhodnější nabídce.
 

Prodej nemovitostí - areál v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, okres Kutná Hora

kutna hora areal

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané na LV č. 11108, k.ú. Sedlec u Kutné Hory, okres Kutná Hora jako: 
 • pozemek parc. č. 761/3, ostatní plocha o výměře 17.156 m2,
 • pozemek parc. č. 761/19, zast. plocha a nádvoří o výměře 37 m2, jehož součástí je stavba: Sedlec, čp. 435, obč. vyb., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/19,
 • pozemek parc. č. 761/20, zast. plocha a nádvoří o výměře 516 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/20,
 • pozemek parc. č. 761/21, zast. plocha a nádvoří o výměře 3.353 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/21,
 • pozemek parc. č. 761/22, zast. plocha a nádvoří o výměře 485 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/22,
 • pozemek parc. č. 761/23, zast. plocha a nádvoří o výměře 82 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/23,
 • pozemek parc. č. 761/24, zast. plocha a nádvoří o výměře 23 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/24,
 • pozemek parc. č. 761/25, zast. plocha a nádvoří o výměře 44 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/25,
 • pozemek parc. č. 761/26, ostatní plocha o výměře 544 m2,
 • pozemek parc. č. 761/27, ostatní plocha o výměře 1.609 m2,
 • pozemek parc. č. 761/28, ostatní plocha o výměře 4.538 m2,
 • pozemek parc. č. 761/29, ostatní plocha o výměře 550 m2,
 • pozemek parc. č. 761/30, zast. plocha a nádvoří o výměře 612 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/30,
 • pozemek parc. č. 761/35, zast. plocha a nádvoří o výměře 70 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb., stavba stojí na pozemku parc. č. 761/35,
 • pozemek parc. č. 761/36, zast. plocha a nádvoří o výměře 70 m2,
 • stavba bez čp/če techn. vyb. na pozemku parc. č. 761/36;
Další informace u Realitní kanceláře STING, paní Straková, tel. 773 772 007, případně v insolvenčním rejstříku pod sp. zn. KSOS 33 INS 33591/2014.
Prodáno bude nejvýhodnější nabídce.