Prodej nemovitých věcí z majetkové podstaty

- aktuálně prostřednictvím Realitní kanceláře STING, p. Šárka Straková tel. 773772007

 

Prodej pohledávek z majetkové podstaty

Insolvenční správce nabízí k postoupení pohledávky z majetkové podstaty dlužníka GLOMBICA - KOVOSERVIS s.r.o., Hlučínská 600/30, Ludgeřovice, IČO: 25874454, řízení vedeno pod sp. zn. KSOS 31 INS 15243 / 2018, a to přímým prodejem mimo dražbu dle usnesení -B 27.

Jedná se o pohledávky za dlužníky:

  • ANTARES - AZV s.r.o., IČ 43961801, U Hřiště 2, 750 02 Přerov – úroky z prodlení v neuhrazené výši 10.000,- Kč – přiznáno EPR Okresního soudu v Přerově č.j. EPR 93996/2019-10 ze dne 8. 7. 2019, právní moc 25. 7. 2019;
  • Zbytková ECCZ s.r.o. v likvidaci, IČ: 155 04 158, se sídlem Tyršova 521/1, 390 02 Tábor – pohledávky z obchodního styku v nominální výši 321.123,80 Kč, přihlášené do likvidace.

 Nabídky zasílejte písemně poštou na  sídlo ins. správce: FOLTAN a spol., Ostrožná 233/40, 746 01  Opava, s označením "Pohledávky - GLOMBICA."

zveřejněno 11.06.2020