Prodej movitých věcí z majetkové podstaty

Insolvenční správce FOLTAN a spol., IČ 25865111, se sídlem Ostrožná 233/40, 746 01 Opava, jménem které vykonává funkci insolvenčního správce Mgr. Ing. Drahomír Foltan, Ph.D.

dlužníka NEXT Fitness s. r. o., IČ 24315133, sídlem U Fortny 49/10, 746 01 Opava, řízení vedeno pod č.j. KSOS 25 INS 7663/2022 

  • nabízí k odkoupení soubor fitness strojů, pomůcek a dalšího vybavení, sepsaného do soupisu majetkové podstaty dne 16.01.2023 pod položkou soupisu č. 4-6, 12-103 a 105, zveřejněného v ins. rejstříku na řádku B – 8 dne 17.01.2023 (dostupné dle zásady veřejné publicity na www.justice.cz),
  • zájemci mají možnost si movité věci prohlédnout individuálně ve „Fitness Centrum Pepa“ v obchodním domě OC Breda&Weinstein v Opavě, U Fortny 49/10 s tím, že se jedná o veřejný prostor, s placeným vstupem,
  • písemné nabídky, s uvedenou cenou za celý soubor movitých věcí, zasílejte na adresu FOLTAN a spol., Ostrožná 233/40, 746 01 Opava, v termínu do 30.11.2023,
  • insolvenční správce si vyhrazuje možnost všechny nabídky odmítnout.

IMG 5878

Prodej movitých věcí z likvidační podstaty

Likvidační správce pozůstalosti  FOLTAN a spol., IČ 25865111, se sídlem Ostrožná 233/40, 746 01 Opava, jménem které vykonává funkci insolvenčního správce Mgr. Ing. Drahomír Foltan, Ph.D., zůst. Milana Šumného, řízení vedeno pod č. j. 15 D 675/2019

  • nabízí k odkoupení používaná zařízení  Apple iPhone 7 A1778 32 GB a Apple iPod touch 16GB,
  • zájemci mají možnost si movité věci prohlédnout po předchozí tel. domluvě na č. 553 613 311 v Opavě, Ostrožná 233/40, 1.P,
  • písemné nabídky s uvedením ceny zasílejte na adresu FOLTAN a spol., Ostrožná 233/40, 746 01 Opava, v termínu do 18.12.2023,
  • insolvenční správce si vyhrazuje možnost všechny nabídky odmítnout.

 

Prodej nemovitých věcí z majetkové podstaty

- aktuálně prostřednictvím Realitní kanceláře STING, p. Šárka Straková, tel. 773772007

- v případě prodeje ve veřejné dražbě prostřednictvím dražebníka 1.Pohledávková s.r.o., Ing. Jiří Javorník, tel. 608888976, http://www.pohledavkova.cz/